Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 90/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Data podpisania: 2024/02/16

Data wejścia w życie: 2024/02/16


 

ZARZĄDZENIE NR 90/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8, z 2023 r. poz. 1720), art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 160/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (zm. Zarządzenie Nr 284/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 384/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 września 2019 r., Zarządzenie Nr 613/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2020r. , Zarządzenie Nr 212/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 19/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2022 r.) §2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) linie nocne od N0 do N99, przy czym w okresie przejściowym, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r., dopuszcza się stosowanie oznakowania od 500 do 599”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGK, wytworzono: 2024/02/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor WGK, wprowadził/a: Dorota Swobodzińska, dnia: 2024/02/20 10:06:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Swobodzińska 2024/02/20 10:06:44 modyfikacja wartości
Dorota Swobodzińska 2024/02/20 08:57:57 nowa pozycja