Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 86/24 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2024 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/02/14

Data wejścia w życie: 2024/03/01


Zarządzenie Nr 86/24     
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2024 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin w następujących wysokościach:

 

Lp.

Nazwa i adres Domu Pomocy Społecznej

Średni miesięczny koszt

1

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

7 314,00 zł

2

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" w Szczecinie, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

6 566,51 zł

3

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul.   Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

6 742,30 zł

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1 oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 102/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1419).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2024/02/14, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2024/02/28 13:50:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2024/02/28 13:50:10 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2024/02/20 11:30:19 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2024/02/20 11:29:48 nowa pozycja