Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 30/24 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2024/01/12

Data wejścia w życie: 2024/01/12


ZARZĄDZENIE NR 30/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 stycznia 2024 r.


w sprawie dnia wolnego od pracy


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. (sobota).
§ 3. Ustalony w § 1 dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu niż niedziela.
§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Biur do poinformowania pracowników kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.
§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia w zakresie działań związanych z komunikacją społeczną i informacyjną miasta.
§ 6. Zobowiązuję Dyrektora Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin w zakresie działań związanych z administrowaniem budynkiem Urzędu Miasta Szczecin do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 612/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dnia wolnego od pracy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/15, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2024/01/15 11:42:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2024/01/15 11:42:24 nowa pozycja