Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 2/24 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

Data podpisania: 2024/01/02

Data wejścia w życie: 2024/01/02


Zarządzenie Nr 2/24
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok:

1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) harmonogram wydatków budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa
w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy Wydziałów i Dyrektorzy/Kierownicy Biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości oraz Biura Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2024/01/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2024/01/04 14:19:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2024/01/04 14:19:08 nowa pozycja