Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 106/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2024/02/22

Data wejścia w życie: 2024/02/22


ZARZĄDZENIE NR 106/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 lutego 2024 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), zarządzam co następuje:


§ 1. Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe w postaci środka trwałego stanowiącego wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Cegłówki 1-8 (działka nr 2/8 z obrębu 3055), wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zawierający wykaz przekazywanych składników majątkowych.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie i Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2024/02/28, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału WMiRSPN Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Agnieszka Buczek, dnia: 2024/02/28 13:00:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Buczek 2024/02/28 13:00:56 nowa pozycja