Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 15/24 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Data podpisania: 2024/01/04

Data wejścia w życie: 2024/01/04


ZARZĄDZENIE NR 15/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIII/1236/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3784, z 2019 r. poz. 6092 oraz z 2020 r. poz. 42) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczny koszt pobytu w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w przeliczeniu na jedno miejsce w tych ośrodkach, w następujących wysokościach:
1) schronisko dla osób bezdomnych – 926,70 zł;
2) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 2916,66 zł.


§ 2. Wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dokonywane są w formie gotówkowej w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. Społecznych.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 9/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2024/01/04, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2024/01/08 14:10:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2024/01/08 14:10:24 nowa pozycja