Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 100/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej

Data podpisania: 2024/02/21

Data wejścia w życie: 2024/02/21


ZARZĄDZENIE NR 100/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Przedszkola Publicznego nr 4 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1 Członkom Komisji Konkursowej niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań komisji, o której mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Lidia Rogaś


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2024/02/21, odpowiedzialny/a: Iwona Potrykus, wprowadził/a: Beata Kobek, dnia: 2024/02/23 14:19:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Kobek 2024/02/23 14:19:21 nowa pozycja