Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 105/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie

Data podpisania: 2024/02/22

Data wejścia w życie: 2024/02/22


     

ZARZĄDZENIE NR 105/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie

 

      Na podstawie art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, poz. 535 i poz. 1606), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/1490/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5549) zarządzam, co następuje:

     § 1.Odwołuję się członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie  w osobie Pani Ewy Laskowicz, przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

     § 2.W Zarządzeniu Nr 530/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie wprowadza się zmianę polegającą na tym, że §2 otrzymuje brzmienie:

„§2. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Kamila Trzebiatowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 2. Janina Kalińska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 3. Małgorzata Grochocka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 4. Sylwia Kowalczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 5. Ewelina Frydrych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 6. Paweł Krahel - Komenda Miejska Policji w Szczecinie;
 7. Wioletta Kuleta - Komenda Miejska Policji w Szczecinie;
 8. Edyta Żeglarska - Komenda Miejska Policji w Szczecinie;
 9. Piotr Matuszewski - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego;
 10. Adriana Brzeźniak-Misiuro - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie;
 11. Marek Lach - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa;
 12. Katarzyna Kubica - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa;
 13. Monika Cruz - Prokuratura Okręgowa w Szczecinie;
 14. Adriana Kowalczyk-Kołucka - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
 15. Marta Giezek - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie;
 16. Mirosław Boczar - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie;
 17. Wojciech Burzyński - Żandarmeria Wojskowa Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie;
 18. Magdalena Wilk - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie;
 19. Maria Matusiak - Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych.”

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. Społecznych.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek  


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2024/02/22, odpowiedzialny/a: B.Bugajska, wprowadził/a: Laura Rowińska, dnia: 2024/02/28 09:07:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Laura Rowińska 2024/02/28 09:07:03 nowa pozycja