Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 50/24 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

Data podpisania: 2024/01/25

Data wejścia w życie: 2024/01/25


ZARZĄDZENIE NR 50/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z remontem kapitalnym budynku przy ul. Letniskowej 1, 70–763 Szczecin, stanowiącym siedzibę Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25, wyznaczam budynek przy ul. Zofii Nałkowskiej 33 w Szczecinie na tymczasową siedzibę tej szkoły na okres od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: WOś, wytworzono: 2024/01/25, odpowiedzialny/a: Iwona Potrykus, wprowadził/a: Dagmara Majewska, dnia: 2024/01/30 11:16:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dagmara Majewska 2024/01/30 11:16:11 modyfikacja wartości
Dagmara Majewska 2024/01/30 11:15:34 nowa pozycja