Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie Tytuł
58/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
56/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
54/23 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
52/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
51/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
50/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
49/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
47/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
46/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
45/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
43/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
42/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
41/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
40/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
39/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
38/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
37/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
36/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
35/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
33/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
32/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
31/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działka nr 1/208 obręb 3085
30/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działki nr 1/204 i 1/209 obręb 3085
20/23 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
19/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
18/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sczecinie przy ul. Stoisława 2 (działka nr 6/11, obr.1040)
12/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/6 z obrębu 3092
11/23 W sprawie powołania Komisji Przetargowej
10/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecnie w rejonie ul. Strzałowskiej
9/23 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
8/23 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
7/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
5/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
4Zarządzenie/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza"
3/23 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2/23 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
1/23 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok