Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie Tytuł
152/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
150/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
149/23 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”
148/23 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
145/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9, położonego w budynku przy ul. Arkońskiej 43 w Szczecinie.
143/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/ Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
142/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Regatowej/ Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/4, 39/5 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
141/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 51/5, 51/4, nr 52/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 51/5, nr 49/4, nr 52/4 z obrębu ewidencyjnego nr 4009, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Azaliowej
137/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
135/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
132/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
131/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
130/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
129/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
128/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
127/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
126/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
125/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Azaliowej, oznaczonej jako działka nr 52/8 z obr. ewidencyjnego nr 4009
124/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
122/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
120/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznazonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
118/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
117/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
116/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
115/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
114/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
113/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie
111zarządzenie zmieniające/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
110/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
109/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Włoskiej, składającej się z działek nr: 6/24, 6/26, 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096
108/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego nr 3083
107/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego przy ul. Strzałowskiej 3 w Szczecinie
106/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego przy ul. Cegłówka 12 w Szczecinie
105/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Cegłówka 12 w Szczecinie
104/23 sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
103/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
102/23 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
101/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
98/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
97/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
96/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin.
95/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
94/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
93/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
92/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
91/23 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2023 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
90/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
89/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
88/23 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
87/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
86/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
85/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 12 w Szczecinie.
84/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 19b położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
83/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
82/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 19 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie.
81/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
77/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
76/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
72/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
71/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
70/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
69/23 w sprawie organizacji dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na terenie Gminy Miasto Szczecin
68/23 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
67/23 w sprawie utworzenia oraz powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
66/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego
65/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
64/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
59/23 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2023
58/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
56/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
54/23 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
53/23 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
52/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
51/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
50/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
49/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
47/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
46/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
45/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
44/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin
43/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
42/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
41/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
40/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
39/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
38/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
37/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
36/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
35/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
34/23 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
33/23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
32/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
31/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działka nr 1/208 obręb 3085
30/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Kormoranów - działki nr 1/204 i 1/209 obręb 3085
20/23 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
19/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
18/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sczecinie przy ul. Stoisława 2 (działka nr 6/11, obr.1040)
12/23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/6 z obrębu 3092
11/23 W sprawie powołania Komisji Przetargowej
10/23 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecnie w rejonie ul. Strzałowskiej
9/23 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
8/23 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin
7/23 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok
5/23 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
4Zarządzenie/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza"
3/23 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2/23 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
1/23 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok