Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 23/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy MIasto Szczecin

Data podpisania: 2024/01/10

Data wejścia w życie: 2024/01/10


ZARZĄDZENIE NR 23/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 stycznia 2024 r.
 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zarządzam co następuje:
§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn.: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przekazuje nieodpłatnie na rzecz:
1) jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn.: IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, składniki majątkowe, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn.: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, składniki majątkowe, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa § 1 nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wykazy przekazanych składników majątkowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

w.z. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2024/01/10, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2024/01/16 13:06:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2024/01/16 13:06:20 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2024/01/16 13:05:45 nowa pozycja