Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 9/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2024/01/02

Data wejścia w życie: 2024/01/02


ZARZĄDZENIE NR 9/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 13 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/1481/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5540) oraz § 5 ust. 16 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 600/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert Nr BDO/MG/2024/039 na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasta Szczecin”(zm. Zarządzenie Nr 620/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2023r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/MG/2024/039 na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasta Szczecin” w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Edyta Domińczak – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
3) Kamila Eret – Podinspektor w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
4) Anna Burczyńska – Inspektor w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
5) Monika Łazarczyk – Główny Specjalista w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
6) Bożena Kubczyk – Inspektor w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
7) Ewa Szczepańska – Inspektor w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
8) Julia Butrym – Fundacja Programów Społecznych „ARIA”;
9) Bożena Żwirblińska – Stowarzyszenie Społeczne „Grudzień'70/Styczeń'71”;
10) Ewa Cudnik – Fundacja Thebestofszczecin;
Przedstawiciel Biura Dialogu Obywatelskiego:
11) Martyna Grzegorzewska – Podinspektor w Biurze Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Szczecin.".
§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2024/01/04, odpowiedzialny/a: Martyna Grzegorzewska, wprowadził/a: Martyna Grzegorzewska, dnia: 2024/01/04 14:30:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Grzegorzewska 2024/01/04 14:30:33 nowa pozycja