Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 37/24 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/17

Data wejścia w życie: 2024/01/17


ZARZĄDZENIE NR 37/24

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


   Na podstawie § 7 ust. 2 w związku z § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 631/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 606/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro Obsługi Interesantów;
2) Biuro Dialogu Obywatelskiego;
3) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
4) Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej - z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi;
6) Wydział Inwestycji Miejskich;
7) Wydział Księgowości;
8) Wydział Ochrony Środowiska;
9) Wydział Spraw Obywatelskich;
10) Wydział Zarządzania Projektami.”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                              wz. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                   Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prawne, wytworzono: 2024/01/17, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Prawnego, wprowadził/a: Sylwia Grądek, dnia: 2024/01/18 13:45:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Grądek 2024/01/18 13:45:38 nowa pozycja