Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 27/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/12

Data wejścia w życie: 2024/01/12


Zarządzenie Nr 27/24
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 12 stycznia 2024 r.

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiacego Załącznik do Zarządzenia Nr 631/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 460/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzedzie Miasta Szczecin w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

1) Dorota Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta;

Zastępca Przewodniczącego:

2) Żaneta Konczalska – Dyrektor Biura Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;

Członkowie:

3) Jolanta Jewiarz – Dyrektor Wydziału Księgowości;

4) Natalia Wiechetek - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty;

5) Kamila Szczygieł – Kierownik Referatu w Biurze Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;

6) Marlena Karczewicz – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości;

7) Magdalena Mackus – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości;

8) Paulina Jankowska – Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty;

9) Anna Szymańska – Główny Specjalista w Biurze Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;

10) Karolina Jabłońska – Główny Specjalista w Biurze Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;

11) Aneta Koziatek – Inspektor w Biurze Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń;

12) Marta Midera – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki;

13) Marta Kosman – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

14) Magdalena Dembowska - Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

15) Sławomir Klimek – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki;

16) Andrzej Budny – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

17) Iwona Łubian – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

18) Anna Szymków - Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

19) Dorota Rowińska – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

20) Marta Borowska – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

21) Magdalena Szmidt – Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

22) Edyta Zarosa – Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

23) Alicja Prociak - Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

24) Iwona Suruda – Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

25) Marlena Fischer – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej;

26) Beata Mazur - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej;

27) Joanna Bonikowska - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej;

28) Elżbieta Szarlej - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej;”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Księgowości i Dyrektorowi Biura Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Załączniki:

 • Zarządzenie nr 27/24 (.pdf, 171 KB)
  Udostępnił: Wydział Księgowości,
  Odpowiedzialny(a): Dyrektor Wydziału Księgowości,
  Wytworzono: 2024/01/26,
  Opublikował(a): Dorota Urbanek,
  dnia: 2024/01/26 11:33:07.
udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2024/01/26, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2024/01/30 10:03:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2024/01/30 10:03:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/26 11:32:03 nowa pozycja