Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 46/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/23

Data wejścia w życie: 2024/01/23


ZARZĄDZENIE NR 46/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 stycznia 2024 r. 
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40, 572,1463,1688), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.:Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie im. Janusza Korczaka, ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.:Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 64, 70-382 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.:Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie im. Juliusza Słowackiego, ul. Wł. Reymonta 23, 71-276 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: Szkoła Podstawowa Nr 46 w Szczecinie , ul. Felczaka 13, 71-417 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Szczecinie , Al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn.: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego , Al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1- § 9 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo –odbiorczy, zawierający wykaz przekazanych składników majątkowych.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2024/01/24, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta, wprowadził/a: Małgorzata Pilawska, dnia: 2024/01/24 13:26:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Pilawska 2024/01/24 13:26:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Pilawska 2024/01/24 13:20:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Pilawska 2024/01/24 13:16:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Pilawska 2024/01/24 13:10:47 modyfikacja wartości
Małgorzata Pilawska 2024/01/24 13:09:44 nowa pozycja