Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 72/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2024/02/05

Data wejścia w życie: 2024/02/05


ZARZĄDZENIE NR 72 /24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  5 lutego 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych
 Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40, 572,1463,1688), zarządzam co następuje:

§1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Szczecinie, ul. Kadłubka 12, przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin- Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, składniki majątkowe:

  1. ŁAWKA E/809/223 (ilość sztuk:1)
  2. ŁAWKA E/809/224 (ilość sztuk:1)
  3. ŁAWKA E/809/228 (ilość sztuk:1)
  4. ŁAWKA E/809/231 (ilość sztuk:1)
  5. ŁAWKA E/809/237 (ilość sztuk:1).

§2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz przekazanych składników majątkowych.

§3. Wykonanie zarządzanie powierza się Dyrektorowi Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2024/02/05, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2024/02/15 07:44:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2024/02/15 07:44:03 nowa pozycja