Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 87/24 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2024/02/15

Data wejścia w życie: 2024/03/01


ZARZĄDZENIE NR 87/24

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i poz. 1429) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2024 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin, wykazanych w załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektorowi Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 91/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2023 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1403).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2024/02/15, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Beata Rodziewicz, dnia: 2024/02/28 09:44:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Rodziewicz 2024/02/28 09:44:04 modyfikacja wartości
Beata Rodziewicz 2024/02/19 11:04:21 nowa pozycja