Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS-IV.OKO.FERS.2024.RFS   Wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24   2024/03/28  
WSS-IV.OKO.FEPZ.2023.RFS   Wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru w trybie konkurencyjnym nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny   2023/12/21  
WSS-I.1.2023.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków przeciwdziałanie uzależnieniom   2023/03/22  
Otwarty Konkurs Ofert na nabór partnera   Nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu Realizacja programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020    2023/03/20  
WSS-I.2.2022.WP    Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026 ochrona zdrowia   2022/08/25  
WSS-I.1.2022.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina” Ochrona i promocja zdrowia    2022/04/05  
WSS-I.1.2021.WP    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2021/07/09  
WSS-I.1.2021.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrozonych narkomanią, używajacych szkodliwie i uzależnionych od narkotyków promocja i ochrona zdrowia   2021/03/26  
WSS-IV.13.2020.JM   Zabezpieczenie schronienia tymczasowego osobom potrzebującym ze środowiska Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową   2020/11/20  
WSS-IV.1.2020.MJ   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie Konkurs Ofert   2020/08/06  
WSS-I.1.2020.WP   wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn: " Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie" konkurs ofert na wybór realizatora zadania   2020/07/09  
WSS-IV.10.2020.RFS   Zabezpieczenie schronienia tymczasowego osobom potrzebującym, uprawnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Szczecinie Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową   2020/04/30  
WSS/1/2020/P   Centrum Usług Społecznych Otwarty Wybór Partnera   2020/02/07  
WSS-IV.12.2019.RFS   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Konkurs Ofert   2019/06/26  
WSS-I.1.2019.AD    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Konkurs ofert   2019/06/17  
WSS-I.2.2019.WP   wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs ofert na wybór realizatora    2019/06/13  
WSS-I.1.2019.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 konkurs ofert   2019/01/31  
WSS-I.3.2018.WP   ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia– program polityki zdrowotnej Konkurs Ofert   2018/12/21  
WSS-VIII.40.2018.RFS   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” Konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia   2018/08/03  
WSS-VIII.41.2018.RFS    „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” Konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2018/08/03  
WSS-I.1.2018.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2018.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocjii ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, promocja i ochrona zdrowia   2018/07/05  
WSS-I.3.2017.WP   Program polityki zdrowotnej pn.,, Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofert    2017/12/27  
WSS-VIII.3.2017.AL    „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie” Konkurs Ofert   2017/12/22  
WSS-I.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-I.2.2017.WP na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/09  
WSS-I.1.2017.WP   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych " konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/03  
WSS-IV.4.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   2017/07/20  
WSS-VIII.8.2017.RFS   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” – WSS-VIII.8.2017.RFS Konkurs Ofert   2017/07/10  
WSS-VIII.2.2017.AL   „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholui współuzależnionych” – WSS-VIII.2.2017.AL Konkurs Ofert   2017/07/10  
WSS-IV.3.2017.WP   konkurs ofert na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/13  
WSS-IV.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP na wybór realizatora zadania– program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/12  
WSS-IV.1.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.1.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/04/12  
WSS-IV.2.2017.AB    na projekt programu polityki zdrowotnej pn."Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych" konkurs ofert z zakesu promocji i profilaktyki zdrowia   2017/03/24  
WSS-IV.1.2017.AB   na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofer z zakresu ochrony i promocji zdrowia   2017/02/24  
WSS-IV.2.2016.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.1.2016.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.3.2016.WP    program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych konkurs ofert   2016/07/20  
WSS-IV.2.2016.WP   „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs Ofert   2016/07/18  
WSS-IV.1.2016.AL   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu   2016/01/12  
WSS-IV.2.2015.WP   na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. konkurs ofert   2015/11/30  
WSS-II.1.2015.KS   Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach Konkurs Ofert   2015/08/04  
WSS-IV.2.2015.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2015/07/23  
WSS-IV.1.2015.KT   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2015/07/23  
WSS-IV.1.2015.WP   program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   2015/06/25  
WSS-IV.1.2015.AL   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu   2015/01/28  
WSS-IV.2.2014.WP   Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu konkurs ofert   2014/07/25  
WSS-IV.1.2014.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie program zdrowotny   2014/06/04  
WSS-IV.2.2013.KT   Program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzywających szkodliwie i uzaleznionych od narkotyków i Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2013/09/20  
WSS-IV/AB/1/2013   program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc” zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny   2013/08/26  
WSS-IV/GK/1/2013   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2013/07/31  
WSS-II.1.2013.MB   Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka konkurs ofert   2013/07/12  
WSS-IV.1.2013.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie Konkurs ofert   2013/06/20  
WSS-IV/TD/02/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2012/08/27  
WSS-IV/TD/01/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2012/08/27  
WSS-IV/WP/ 4 /2012    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych Konkurs Ofert   2012/06/26  
WZiPS-IV/WP/2/2012   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/3/2012   Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/1/2012   Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc Konkurs Ofert   2012/02/29  
WZiPS-IV/AB/1/2011   Profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2011/10/06  
WZiPS-IV/WP/ 6 /2011   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Konkurs ofert   2011/08/08  
WZiPS-IV/KB/01/2011   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2011/06/07  
WZiPS-IV/KB/02/2011   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków. zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2011/06/07  
WZiPS-IV/WP/5/2011   Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży konkurs ofert   2011/05/30  
WZiPS-IV/WP/ 3 /2011    Wczesne wykrywanie raka płuc Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/ 4 /2011    Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/1/2011   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku życia Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/2/2011   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/1/2010   Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2010/09/08  
WZiPS-IV/1/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2010/06/14  
WZiPS-IV/2/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków. zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2010/06/14  
WZiPS-IV/MG/1/2010   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt   2010/04/16  
WZiPS-IV/MG/2/2010   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po70 r.ż.   2010/04/16  
nie dotyczy   „Ja i moje hobby” Konkurs plastyczny   2009/11/23  
nie dotyczy   ,,Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość" Konkurs na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleznień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców.   2009/11/23  
WZiPS-IV/MG/1/2009   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia konkurs ofert   2009/08/07  
WZiPS-IV/1/2008   Przedmiot konkursu: Realizacja programu zdrowotnego: Wczesne Wykrywanie Raka Płuc Konkurs ofert   2008/01/21