Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS-I.1.2021.WP    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2021/07/09  
WSS-I.1.2020.WP   wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn: " Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie" konkurs ofert na wybór realizatora zadania   2020/07/09  
WSS-I.2.2019.WP   wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs ofert na wybór realizatora    2019/06/13  
WSS-I.1.2019.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 konkurs ofert   2019/01/31  
WSS-I.3.2018.WP   ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia– program polityki zdrowotnej Konkurs Ofert   2018/12/21  
WSS-I.1.2018.WP   konkurs ofert nr WSS-I.1.2018.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocjii ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, promocja i ochrona zdrowia   2018/07/05  
WSS-I.3.2017.WP   Program polityki zdrowotnej pn.,, Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofert    2017/12/27  
WSS-VIII.3.2017.AL    „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie” Konkurs Ofert   2017/12/22  
WSS-I.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-I.2.2017.WP na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/09  
WSS-I.1.2017.WP   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych " konkurs ofert - ochrona zdrowia   2017/10/03  
WSS-IV.4.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofert nr WSS-IV.4.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”   2017/07/20  
WSS-IV.3.2017.WP   konkurs ofert na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/13  
WSS-IV.2.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.WP na wybór realizatora zadania– program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/06/12  
WSS-IV.1.2017.WP   konkurs ofert nr WSS-IV.1.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia   2017/04/12  
WSS-IV.2.2017.AB    na projekt programu polityki zdrowotnej pn."Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych" konkurs ofert z zakesu promocji i profilaktyki zdrowia   2017/03/24  
WSS-IV.1.2017.AB   na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” konkurs ofer z zakresu ochrony i promocji zdrowia   2017/02/24  
WSS-IV.3.2016.WP    program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych konkurs ofert   2016/07/20  
WSS-IV.2.2016.WP   „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” Konkurs Ofert   2016/07/18  
WSS-IV.1.2016.WP   konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych" konkurs ofert    2016/04/29  
WSS-IV.2.2015.WP   na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. konkurs ofert   2015/11/30  
WSS-IV.1.2015.WP   program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”   2015/06/25  
WSS-IV.2.2014.WP   Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu konkurs ofert   2014/07/25  
WSS-IV.1.2014.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie program zdrowotny   2014/06/04  
WSS-IV.2.2013.KT   Program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzywających szkodliwie i uzaleznionych od narkotyków i Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2013/09/20  
WSS-IV/AB/1/2013   program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc” zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny   2013/08/26  
WSS-IV.1.2013.WP   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie Konkurs ofert   2013/06/20  
WSS-IV/TD/02/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2012/08/27  
WSS-IV/TD/01/2012   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2012/08/27  
WSS-IV/WP/ 4 /2012    Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych Konkurs Ofert   2012/06/26  
WZiPS-IV/WP/2/2012   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/3/2012   Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Konkurs Ofert   2012/04/16  
WZiPS-IV/WP/1/2012   Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc Konkurs Ofert   2012/02/29  
WZiPS-IV/AB/1/2011   Profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie miasta Szczecin Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2011/10/06  
WZiPS-IV/WP/ 6 /2011   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Konkurs ofert   2011/08/08  
WZiPS-IV/WP/ 7 /2011   Profilaktyka i korekcja wad postawy u uczniów klas IV –VI szkół podstawowych Konkurs ofert   2011/08/08  
WZiPS-IV/WP/5/2011   Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży konkurs ofert   2011/05/30  
WZiPS-IV/WP/ 3 /2011    Wczesne wykrywanie raka płuc Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/ 4 /2011    Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs ofert    2011/04/08  
WZiPS-IV/WP/1/2011   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 roku życia Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/2/2011   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt Konkurs ofert   2011/02/28  
WZiPS-IV/WP/1/2010   Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia   2010/09/08  
WZiPS-IV/1/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu.   2010/06/14  
WZiPS-IV/2/2010   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków. zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2010/06/14  
WZiPS-IV/MG/2/2010   Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po70 r.ż.   2010/04/16  
WZiPS-IV/MG/1/2010   Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt   2010/04/16  
nie dotyczy   ,,Szkolna profilaktyka to sukces na przyszłość" Konkurs na przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleznień od alkoholu i środków psychoaktywnych z udziałem uczniów i rodziców.   2009/11/23  
nie dotyczy   „Ja i moje hobby” Konkurs plastyczny   2009/11/23  
WZiPS-IV/MG/1/2009   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia konkurs ofert   2009/08/07  
WZiPS-IV/WP/1/2009   Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV usługa w zakresie ochrony zdrowia w postaci szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - podanie trzech dawek szczepionki SILGARD zakupionej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (w skrócie WZiPS) 370 dziewczynkom urodzonym w 1997r., wskazanym przez WZiPS.   2009/01/28  
zamówienie publiczne   zakup i dostarczenie 1110 dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 zamówienie publiczne   2008/11/28  
WZiPS-IV/4/2008   zapobieganie grypie i jej powikłaniom usługa w zakresie ochrony zdrowia: szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Szczecina powyżej 65roku życia   2008/11/17  
WZiPS-V/2/2008.   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.   2008/10/24  
WZiPS-V/2/2008   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii   2008/09/19  
WZiPS-IV/3/2008   Zapobieganie grypie i jej powikłaniom konkurs ofert   2008/09/12  
WZiPS-V/1/2008   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu   2008/06/30  
WZiPS-IV/1/2008   Przedmiot konkursu: Realizacja programu zdrowotnego: Wczesne Wykrywanie Raka Płuc Konkurs ofert   2008/01/21