Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/3/2012
Nazwa zadania:
Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2012/04/16
Konkursy unieważnione:
Nie

 W wyniku postępowania konkursowego  Nr WZiPS-IV/WP/3/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia  Młodzieży  Niepełnosprawnej  Intelektualnie” ofertę:

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna
Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego Al. Powstańców Wlkp.72 bud.18, 70-111 Szczecin.

W 2012 roku program jest  finansowany jest z Budżetu Miasta Szczecin  

 Kwota finansowania: 50 000,00 zł brutto

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - pn.„Profilaktyka PróchnicyZębów i Chorób Przyzębia    Młodzieży  Niepełnosprawnej  Intelektualnie.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), oraz  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2011r. Nr 112, poz.654)

Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2001 r. Nr. 112 poz. 654).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn. „Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia    Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 Czas realizacji zadania :  od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r. lub w chwili wyczerpania środków finansowych  przeznaczonych na ten cel.

 Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
OGŁOSZENIE KONKURSU

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - pn.„Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.
Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2011r. Nr 112, poz.654)
Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2001 r. Nr. 112 poz. 654).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn. „Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

Czas realizacji zadania : od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r. lub w chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00. do niniejszego ogłoszenia.

 Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 Termin składania ofert upływa w dniu  16 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2012/04/19, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/06/05 08:00:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/06/05 08:00:19 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:15:12 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:10:23 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:07:19 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:02:31 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:01:55 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 13:56:16 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 10:14:31 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 09:58:56 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 09:54:05 nowa pozycja