Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspieranie rodziny w kryzysie

wspieranie rodziny w kryzysie

 System wsparcia rodziny opiera się na stworzeniu całościowego systemu działań na rzecz dziecka i jego rodziny przy współpracy z instytuckimi  i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Miasta Szczecin.

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarte konkursy ofert w tym zakresie:
1. Szkoła dla rodziców
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
3. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecinaoraz środowisk rodzicielstwa zastępczego
4. Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Prezydent Miasta Szczecin powołuje: 
 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22/23, 70-100 Szczecin
Działania:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, kierowanych lub zgłaszających się indywidualnie oraz motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia.

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie|
    al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
Działania:ZespółInterdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniepracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Wkażdym indywidualnymprzypadku prowadzone są działania w formie grup roboczych przez powoływany Zespół ds. procedury Niebieskiej Karty przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.   


 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/07/16, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/07/31 08:53:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/07/31 08:53:35 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/24 11:44:25 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/19 13:47:15 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 15:06:34 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 15:04:00 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 14:04:26 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 13:15:46 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 13:14:48 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 12:03:01 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:05:10 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:04:06 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:02:58 nowa pozycja