Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/2/2012
Nazwa zadania:
Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2012/04/16
Konkursy unieważnione:
Nie

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WZiPS-IV/WP/2/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Wczesne wyrywanie wad i chorób
u niemowląt
” ofertę:

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji ’’TERAPIA’’ przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie

W 2012 roku program jest  finansowany jest z Budżetu Miasta Szczecin  

 Kwota finansowania: 50 000,00 zł brutto

OGŁOSZENIE KONKURSU 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - pn.„Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt”.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), oraz  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 r.Nr 112, poz.654)

Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności  leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2001 r. Nr. 112 poz. 654).

 Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie wad i chorób
u niemowląt
” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 Czas realizacji zadania :  od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r.lub w chwili wyczerpania środków finansowych  przeznaczonych na ten cel.

 Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Zdrowotnej, wytworzono: 2012/04/19, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/06/05 07:56:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/06/05 07:56:49 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:04:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 13:53:06 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 10:33:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 10:24:45 nowa pozycja