Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"

Projekt pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

 

  

Projekt pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" jest realizowany przez Gminę Miasto Szczecin przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

 Cele szczegółowe:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w 20 PWD dla 320 dzieci i ich rodzin w okresie 01.06.2019-31.12.2022 – realizatorzy: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie Urząd Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych;

2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 osób oraz doskonalenie 105 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
w okresie 01.06.2019-31.12.2022 – realizator: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie 140 rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo -wychowawczych w okresie 01.06.2019-31.12.2022 – realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

4. Wsparcie procesu usamodzielniania się 150 wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej w okresie 01.09.2019-31.12.2022 realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych;

5.Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla 120 pracowników instytucji wspierających rodziny w okresie 01.06.2019-31.12.2022 – realizatorzy: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

 Rezultatem projektu będzie:

  1. Rozwój 20 istniejących placówek wsparcia dziennego;
  2. Utworzenie 2 placówek opiekuńczo –wychowawczych;
  3. Podniesienie wiedzy i umiejętności sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 Zadania:

1.  Usługi wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego;

2.  Deinstytucjonalizacja usług pieczy zastępczej.;

3.  Zapobieganie dysfunkcjom rodziny i profilaktyka umieszczania dziecka w pieczy zastępczej;

4.  Usamodzielnienia;

5.  Doskonalenie pieczy zastępczej.;

6. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

 Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego, rodzice zastępczy oraz pracownicy systemu wsparcia rodziny.

Projekt wpłynie na rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta Szczecin, zmniejszenie barier równościowych, architektonicznych oraz zwiększenie dostępności informacji nt. istniejących możliwości wsparcia. Dzięki szkoleniom kadra instytucji wsparcia rodziny podniesie swoje kompetencje, a co za tym idzie będzie efektywniej wspierać rodziny w potrzebie. Dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewnią miejsca dla 22 wychowanków pieczy zastępczej, a wsparcie procesu usamodzielnienia wzbogaci działania skierowane do osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł, w tym :
-
dofinansowanie z UE: 8 416 636,32 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa: 621 288,77 zł,
- wkład własny: 864 000,00 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronach internetowych realizatorów:

  1. http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/samodzielni_-_kompleksowy_system_wsparcia_dziecka_i_rodziny_zastepczej/
  2. https://centrumopieki.szczecin.pl/samodzielni-kompleksowy-system-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-szczecinie/

 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/07/30, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/08/06 11:02:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/08/06 11:02:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/08/06 10:58:57 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/06 09:25:31 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/03 14:09:23 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/03 13:45:33 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/03 13:35:20 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/31 14:50:53 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/31 10:49:46 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/30 08:20:38 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/30 08:19:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/07/17 11:53:50 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:39:01 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:38:28 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:38:02 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:37:31 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:36:45 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:35:54 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:34:16 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:33:51 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:33:35 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:33:18 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:33:03 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:32:38 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/17 11:29:20 nowa pozycja