Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
WSS-I.2.2022.WP    Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026 ochrona zdrowia   2022/08/25  
WSS-I.2.2022.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacynej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przeciwdziałanie uzależnieniom   2022/03/30  
WSS-I.1.2022.AD   Zwiekszenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzywajacych szkodliwie i uzależnionych od narkotyków przeciwdziałanie uzależnieniom   2022/03/30  
WSS-I.2.2021.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Ochrona i promocja zdrowia   2021/06/11  
WSS-VI.WS/2020/AN   WSPIERAJ SENIORA 2020 rok Zadanie z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19.   2020/11/20  
WSS-I.2.2020.AD   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu   2020/06/22  
WSS-VIII.1.2018.AD   Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie Postępowanie na wybór realizatora zadania    2018/12/18  
WSS-VIII/AL/2/2016   „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie” Zadanie z zakresu. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2016/12/23  
WSS-IV.2.2016.KT   dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia   2016/07/25  
WSS-IV.1.2014.KT   Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” konkurs ofert   2014/07/25  
WSS-IV.1.2013.KT   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków zadanie z zakresu zwalczania narkomanii   2013/07/31