Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV/WP/ 4 /2012
Nazwa zadania:
Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2012/06/26
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorazadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia program zdrowotny
pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), art.114 - 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz.654).

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr. 112 poz. 654).

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie  grypie  i  jej  powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 

Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r.

 

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  26 czerwca  2012 r. o godz. 15.00.
na podstawie załączonej  pełnej treści ogłoszenia konkursu ofert Nr WSS-IV/WP/4/2012

 

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1. Załącznik nr 1.Warunki szczegółowe konkursu
2. Załącznik nr 2. Formularz  zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 3. Formularz kalkulacji cenowej.

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV/WP/4/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób
po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie
”,ofertę:

Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny  Rodzinnej
W. Fabian Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Chopina 22; 71-450  Szczecin.

 W 2012 roku program  finansowany jest w całości z Budżetu Gminy Miasta Szczecin.  

 Kwota finansowania: 174 990,00 zł brutto.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/07/03, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2014/05/27 15:28:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2014/05/27 15:28:30 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/05/27 15:27:48 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/05/27 15:26:23 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2013/06/05 07:56:18 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/07/03 14:19:12 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/07/03 14:15:38 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/12 13:55:23 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/12 13:53:28 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/12 13:51:58 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/12 13:36:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/08 13:30:16 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/08 13:29:55 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/08 13:25:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/06/08 13:24:07 nowa pozycja