Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.2.2016.WP
Nazwa zadania:
„Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2016/07/18
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.2.2016.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocji i ochrony zdrowiaprogram zdrowotny w zakresie polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie  i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, zwanego dalej ,,Programem”.

 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia –    program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób  po 65 roku życia
   zameldowanych w Szczecinie” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz   z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 i 5  oraz art. 48b ust.1 - 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z póź. zm) oraz art.114 ust.1 pkt. 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

 1)Organizatorem   konkursu   jest   Wydział   Spraw  Społecznych   Urzędu  Miasta   Szczecin,   z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 2) Udział w postępowaniu mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz
    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przedmiot postępowania.

 3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2016 r.

4) Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania  zostały    opisane w szczegółowych  warunkach  konkursu, stanowiące załącznik nr 1  do niniejszego  ogłoszenia.

5) Oferty opatrzone numerem konkurs ofert nr WSS-IV.2.2016.WP należy składać w Biurze    Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter).    Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych   załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta,   nazwą i numerem postępowania oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji”.

 6)Termin składania ofert upływa w dniu  18 lipca   2016 r. W przypadku składania oferty  za pośrednictwem poczty, o przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data wpływu
do Urzędu  Miasta Szczecin.  

 7)  Spodziewany termin i miejsce otwarcia kopert z ofertami w ramach postępowania   konkursowego: 19 lipca 2016 r. godz. 9.00 Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw  Społecznych,
pok. 336 G.

 

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV.2.2016.WP
wybrano na realizatora programu zdrowotnego z zakresu polityki zdrowotnej  
pn.: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób   po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, ofertę:

     Niepublicznego   Zakładu    Opieki    Zdrowotnej      Przychodnia      Medycyny     Rodzinnej    W.  Fabian    Spółka    Jawna    
przy    ul. Chopina  22   i  ul. Kadłubka  10-11  w  Szczecinie.

W 2016 roku program  finansowany jest w całości z Budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Kwota finansowania: 149 996,00  zł brutto.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych , wytworzono: 2016/07/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:21:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:21:45 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/22 15:43:11 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/22 15:40:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/01 16:05:42 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/01 15:51:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/01 15:51:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/01 15:41:52 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/01 15:33:15 nowa pozycja