Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/2/2012
Nazwa zadania:
Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2012/04/16
Konkursy unieważnione:
Nie

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WZiPS-IV/WP/2/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Wczesne wyrywanie wad i chorób
u niemowląt
” ofertę:

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji ’’TERAPIA’’ przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie

W 2012 roku program jest  finansowany jest z Budżetu Miasta Szczecin  

 Kwota finansowania: 50 000,00 zł brutto

OGŁOSZENIE KONKURSU 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - pn.„Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt”.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone  na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), oraz  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 r.Nr 112, poz.654)

Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności  leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2001 r. Nr. 112 poz. 654).

 Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie wad i chorób
u niemowląt
” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 Czas realizacji zadania :  od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r.lub w chwili wyczerpania środków finansowych  przeznaczonych na ten cel.

 Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Zdrowotnej, wytworzono: 2012/04/19, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/06/05 07:56:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/06/05 07:56:49 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 14:04:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/04/20 13:53:06 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 10:33:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/26 10:24:45 nowa pozycja