Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.1.2015.WP
Nazwa zadania:
program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”
Rodzaj zadania:
konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”
Termin składania:
2015/06/25
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza konkurs ofert Nr WSS-IV.1.2015.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”. 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.


1) Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.  

2) Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze, o których mowa w art.4 ust.1 w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 2013 r.       Nr  217 z póź.zm.).

3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.


4) Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


5) Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej1. Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.


6)Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2015 r.

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV.1.2015.WP
wybrano na realizatora programu zdrowotnego 
pn.: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób   po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, ofertę:

Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej  W.   Fabian Spółka Jawna  przy  ul. Chopina  22   i  ul. Kadłubka  10-11 w  Szczecinie.

W 2015 roku program  finansowany jest w całości z Budżetu Gminy Miasta Szczecin,

kwota finansowania programu: 149 998,41 zł brutto.

 


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2015/06/09, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:16:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:16:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/07/01 13:49:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/06/09 15:12:00 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/06/09 14:52:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/06/09 14:31:11 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/06/09 14:28:12 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2015/06/09 14:27:48 nowa pozycja