Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2016 r.

Pełny Nr Uchwały: XIX/5/16

Data uchwalenia: 2016/05/17

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin


STANOWISKO NR 5/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin

Rada Miasta Szczecin zwraca się do Prezydenta Miasta Szczecin o podjęcie działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin, w szczególności poprzez przyjęcie stosownych regulacji mających na celu:

  1. wydanie zarządzenia zakazującego wynajmowania terenów, należących do Miasta Szczecin, pod organizację objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt;
  2. podjęcie działań zakazujących dystrybucji biletów na te imprezy w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecin;
  3. podjęcie działań zakazujących promocji tych imprez z wykorzystaniem majątku Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Temat cyrków wykorzystujących w pokazach zwierzęta od wielu lat budzi na całym świecie wiele dyskusji. W Polsce w samym tylko 2014 roku odbyło się aż około 200 protestów przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w pokazach cyrkowych. Takie działania prowadzone są również w Szczecinie, ostatnio w dniu 14 kwietnia br.

Głównym powodem, dla którego istnieje tak duży sprzeciw wobec tego typu cyrków, jest sam fakt zniewolenia zwierząt, które całe życie spędzają w warunkach uniemożliwiających spełnianie ich potrzeb gatunkowych. Ponadto elementem tego typu cyrków jest tresura zwierząt oparta na użyciu wobec nich psychicznej i fizycznej przemocy, poprzez którą próbuje się wymusić na zwierzętach uległość, a następnie wyuczyć je wykonywania czynności sprzecznych z ich naturą.

Kwestia cyrków nie została w Polsce w żaden sposób uregulowana, jeśli chodzi o wytyczne odnośnie warunków przetrzymywania zwierząt, takie jak określenie minimalnego obszaru wybiegu, wielkości klatki, transportu czy odpowiednich zabezpieczeń. Warunki życia w cyrkach często powodują u zwierząt stres, są przyczyną schorzeń oraz zaburzeń psychicznych, np. stereotypii. Tę opinię potwierdziła w sierpniu br. w swoim apelu do państw UE Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE), reprezentująca 46 organizacji w 38 krajach, wzywając wszystkie europejskie i krajowe właściwe organy do wprowadzenia zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt przez wędrowne cyrki. W Polsce Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna również opowiada się przeciwko wykorzystywaniu zwierząt przez cyrki i oficjalnie udzieliła pełnego poparcia stanowisku Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii.

Istotną kwestią związaną z organizowaniem pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt jest kierowanie tego typu rozrywki do dzieci. Prezentowanie na oczach dzieci przedmiotowo traktowanych i poniżanych zwierząt wykształca w nich przekonanie, iż takie instrumentalne traktowanie słabszych istot jest moralnie dopuszczalne. 27 marca br. Komitet Psychologii PAN wydał oficjalne oświadczenie, w którym stwierdził że "spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi". Na początku kwietnia br. Polskie Towarzystwo Etyczne w piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin zaznaczyło, iż "podjęcie decyzji zakazującej świadczyłoby o wysokiej wrażliwości moralnej i trosce o etyczne wychowanie dzieci i młodzieży".

Nie ma przeciwwskazań prawnych, aby w naszym mieście wprowadzić uregulowania zapobiegające objazdowym przedstawieniom i pokazom cyrkowym z udziałem zwierząt. Świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatniego roku już w około trzydziestu miejscowościach w Polsce podjęte zostały takie decyzje. Cyrki nadal mogą do tych miast przyjeżdżać i prowadzić swoją działalność gospodarczą bez wykorzystywania zwierząt.


Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Łukasz Tyszler


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/09/06, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/06 12:50:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/06 12:50:07 nowa pozycja