Szczeciński Budżet Obywatelski 2020

Najświeższe aktualności na temat Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zawsze na sbo.szczecin.eu!

SBO 2020: Podsumowanie naboru wniosków!

W tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało aż 199 projektów. Kolejny krok to ich weryfikacja, a już jesienią szczecinianie wybiorą te, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

Termin składania projektów upłynął w piątek o godz. 15.30. Do tego czasu wpłynęło ich aż 199 – o 31 więcej niż w roku ubiegłym. Większość z nich, bo aż 165, zostało złożonych drogą elektroniczną. Pozostałe, bardziej tradycyjnie – na papierze. 25 proc. wszystkich złożonych projektów to zadania o charakterze ogólnomiejskim, reszta to projekty lokalne.

Obecnie wnioski są opiniowane pod względem formalnym przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną opublikowane na stronie internetowej  sbo.szczecin.eu, gdzie będą mogli się z nimi zapoznać wszyscy mieszkańcy miasta. Jednocześnie będzie trwała dalsza weryfikacja i opiniowanie projektów pod kątem możliwości ich realizacji.

Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę  i zostaną zatwierdzane przez Zespół Opiniujący,  trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą  najlepsze z nich w październiku.

Przypominamy, że tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 12.720.000 złotych, z czego 3.816.000 złotych przeznaczonych zostanie na projekty ogólnomiejskie (30%), a 8.904.000 złotych na projekty lokalne (70%).

          

SBO 2020: Wydłużamy termin składania wniosków!

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć swojego wniosku do tegorocznej edycji SBO termin zgłaszania projektów zostaje przedłużony do 26 lipca.

Jeszcze przez trzy tygodnie mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych.

- Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, które z różnych przyczyn nie zdążyły jeszcze skorzystać z szansy i powalczyć o realizację swojego pomysłu na Szczecin – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Najczęściej wskazywaną przez mieszkańców przyczyną był sezon urlopowy, a jak wiemy w związku z  tegoroczną koniecznością wdrożenia w życie nowej uchwały dot. SBO nie mieliśmy możliwości rozpocząć naboru wniosków we wcześniejszym terminie, stąd decyzja o przedłużeniu naboru do 26 lipca.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).

oraz

- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać do 26 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.

Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:

www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.

91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl

 

 

SBO 2020 „Weź sprawy w swoje ręce!”: Startujemy!

Od dziś do 5 lipca mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych.

Przypominamy. To dobra wiadomość dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł m.in. na uatrakcyjnienie swojego osiedla, zorganizowanie ciekawego wydarzenia, warsztatów, czy zajęć dla dzieci. To tylko kilka z przykładów jakie działania można zrealizować w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Jedną z podstawowych zmian w tegorocznym budżecie obywatelskim jest możliwość zgłaszania nie tylko działań inwestycyjnych, tak jak było do tej pory, ale również działań tzw. miękkich – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Mamy nadzieję, że ta możliwość zachęci mieszkańców do przelewania swoich pomysłów na papier i w efekcie ich realizacji.

Ale to nie jedyna zmiana, część z nich wynika ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym (m.in. wyższa kwota przeznaczona na budżet obywatelski – 12 720 000 zł., wprowadzenie list poparcia dla projektów), a część to wynik obserwacji, rozmów i wyników ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. wprowadzenie podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie).

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:
- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).
oraz
- lokalne - na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać od 5 czerwca (od godz. 9.00) do 5 lipca 2019 r. (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.

Akademia SBO jeszcze bliżej mieszkańców

W tym roku działania w ramach Akademii SBO poprowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne Oswajanie Sztuki.
- Uczestniczyliśmy już w konsultacjach nowego regulaminu SBO – mówi Paulina Stok – Stocka, ze stowarzyszenia. – Wiemy że tegoroczne zmiany są rewolucyjne, ale dobrze oceniane i wyczekiwane przez mieszkańców, dlatego już od przyszłego tygodnia będziemy startować z pierwszymi spotkaniami.

Bądź częścią zespołu!

Ważnym elementem SBO jest etap weryfikacji zgłoszonych projektów w urzędzie, tak aby sprawdzić czy dany pomysł jest możliwy do realizacji i zgodny z zasadami. Oprócz pracowników urzędu w procesie weryfikacji uczestniczą dwa współpracujące ze sobą społeczne zespoły: „ZESPÓŁ OPINIUJĄCY”, który tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin oraz „ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY”, składający się z autorów zwycięskich projektów SBO oraz osób zasiadających w Zespole Opiniującym w poprzednich edycjach.

Oba zespoły współpracują ze sobą oraz z pracownikami urzędu, a ich zadaniem jest zweryfikowanie i uzupełnienie opinii powstałej w magistracie, rozpatrywanie odwołań i w rezultacie przygotowanie listy projektów przeznaczonych do głosowania przez mieszkańców.

W związku z tym ogłaszamy nabór do Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego SBO 2020!

Do Zespołu Opiniującego SBO 2020 szukamy:

- przedstawicieli mieszkańców, którzy chcieliby społecznie pomóc w opiniowaniu nadesłanych projektów do SBO 2020,
- przedstawicieli Rad Osiedli z zastrzeżeniem, że przedstawicielem nie może być Radny Miasta Szczecin. Tylko jeden przedstawiciel jednej Rady Osiedla może zostać członkiem Zespołu Opiniującego - w przypadku wylosowania dwóch przedstawicieli decyduje kolejność losowania.

Do Zespołu Odwoławczego SBO 2020 szukamy:

- autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO,
- osób, które zasiadały w Zespole Opiniującym projekty SBO w poprzednich edycjach.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego dot. działania w Zespole Opiniującym lub Zespole Odwoławczym, podpisanie i dostarczenie do dnia 12 czerwca 2019 r. do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Wybór członków zespołów zostanie dokonany w formie losowania spośród nadesłanych zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Jedna osoba nie może być wybrana do obu zespołów.

Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:
www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.
91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl