Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej

WYNIKI KONSULTACJI
w sprawie przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej

Raport z konsultacji społecznych dostępny jest:   TUTAJ

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PRZEBUDOWY ULIC ANDERSENA, PÓŁNOCNEJ I WAPIENNEJ  -   2 WRZEŚNIA 2015 R. 

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 2 września 2015 r., zorganizowanego w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, dostępny jest: TUTAJ

Zapisy audio ze spotkania:

mr80005-02092015.mp3
mr80010-02092015.mp3

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO: "PRZEBUDOWA ULIC ANDERSENA, PÓŁNOCNEJ I WAPIENNEJ"

Zgodnie z Zarządzeniem nr 308/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2015 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 11 września 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego: "Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej".

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie koncepcji projektowej przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wim@um.szczecin.pl .

Koncepcja projektowa przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej:

- opis techniczny: TUTAJ
- rysunek nr 1: TUTAJ
- rysunek nr 2: TUTAJ
- rysunek nr 3: TUTAJ
- rysunek nr 4 - przekroje ulic: TUTAJ
- rysunek nr 5 - rozwiązanie alternatywne pierwszego odcinka ul. Andersena od ul. Miodowej do terenu elementarnego Z.O.3062.KD.L: TUTAJ

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl