Szybki Tramwaj – II etap

Konsultacje społeczne dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Raport z konsultacji społecznych dotyczących "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU".

SPOTKANIE KONSULTACYJNE PODSUMOWUJĄCE
W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

 

W dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. od 17:00 do 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyło się spotkanie konsultacyjne – podsumowujące organizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego - podsumowującego z dnia 27 listopada 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Na podstawie Zarządzenia Nr 320/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

WARIANTY "KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU"

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2017 r. w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Szczecin, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnym, których terminy zostaną podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin;

Spotkania konsultacyjne odbyły się:

- 5 października 2017 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Centrum Kształcenia Sportowego (aula), ul. Rydla 49 w Szczecinie;

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 5 października 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:- 10 października 2017 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Klubie Delta, ul. Racławicka 10 w Szczecinie;

Zapis audio ze spotkania:

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 10 października 2017 r.
- 23 października 2017 r. w godz. od 17:30 do 19:30 w Szkole Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie (sala 101), ul. Dąbska 105 w Szczecinie.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 23 października 2017 r.

Zapis audio ze spotkania:

 

2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Czekamy na Państwa uwagi i opinie, które można przesyłać drogą elektroniczną na ww. adres mailowy, jak rówież zgłaszać osobiście na spotkaniach konsultacyjnych.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl