Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów

WYNIKI KONSULTACJI

Zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy Gminy Miasto Szczecin z Gminą Goleniów. Zmiana granicy polegać ma na włączeniu w terytorium Gminy Miasta Szczecin działek o numerach 3/1, 3/2, 3/3 oraz 3/4 z obrębu Rzęśnica o łącznej powierzchni 1,326 ha. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które odbyły się w siedzibie Rady Osiedla Dąbie w dniu 17.06.2014 r, w godz. 16:30 - 18:00, wzięło udział 34 mieszkańców. Wszystkie głosy były ważne i wszyscy glosujący opowiedzieli się za włączeniem działek nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 z obrębu Rzęśnica Gmina Goleniów do Szczecina.


Na podstawie przeprowadzonych konsultacji Rada Miasta Szczecin wyraziła w dniu 23.06.2014 r. (Uchwała Nr XLII/1222/14) pozytywną opinię dla proponowanej zmiany granic administracyjnej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów. Dalszą procedurę regulacji granic prowadzi Gmina Goleniów. 
 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Szczecin zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin działek o numerach 3/1, 3/2, 3/3 oraz 3/4 z obrębu Rzęśnica Gmina Goleniów o łącznej powierzchni 1,326 ha. Obszar proponowanej zmiany granic ilustruje załącznik graficzny nr 1 do Zarządzenia. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Szczecin i odbędą się w siedzibie Rady Osiedla Dąbie przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie w dniu 17.06.2014 r. w godzinach od 16:30 do 18:00.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 217/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl