Przebieg Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBIEGO TRAMWAJU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU: TUTAJ

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH KONCEPCJI PRZEBIEGU DRUGIEGO ETAPU SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 405/16 z dnia 28 października 2016 r.  zmieniającego Zarządzenie Nr 397/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 października 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju".

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami i odbyły się na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 14 listopasa 2016 r..

Zapis audio:


Plany Orientacyjne:

- Plan W1 : POBIERZ
- Plan W2: POBIERZ
- Plan W3: POBIERZ
-Plan W4: POBIERZ

-Plan W5: POBIERZ

-Plan W6: POBIERZ 

-Plan W7: POBIERZ

Plany Sytuacyjne

-Plan W1_1: POBIERZ

-Plan W1_2: POBIERZ

-Plan W2_1: POBIERZ

-Plan W2_2: POBIERZ

-Plan W3_1: POBIERZ

-Plan W3_2: POBIERZ

-Plan W 3_3: POBIERZ

-Plan W3_4: POBIERZ

-Plan W3_5: POBIERZ

-Plan W4_1: POBIERZ

-Plan W4_2: POBIERZ

-Plan W4_3: POBIERZ

-Plan W5_1: POBIERZ

-Plan W5_2: POBIERZ

-Plan W5_3: POBIERZ

-Plan W6_1: POBIERZ

-Plan W6_2: POBIERZ

-Plan W6_3: POBIERZ

-Plan W7_1: POBIERZ

-Plan W7_2: POBIERZ

-Plan W7_3: POBIERZ

-Prezentacja Szczeciński Szybki Tramwaj Analiza Komunikacyjna: POBIERZ

-Prezentacja Szczeciński Szybki Tramwaj Etap II Studium Korytarzowe: POBIERZ

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl