Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

baner Szzczecińskiego Budzetu Obywatelskiego 2019

 

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019: Oficjalne wyniki

Pomnik Krzysztofa Jarzyny, skatepark, a może ciąg pieszo – rolkowo – rowerowy wokół jeziora Goplana? Zobacz, które z projektów będą realizowane w Twojej dzielnicy.

W tegorocznej, szóstej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wybierać spośród 110 projektów. Zadania podzielone były na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe, a każdy z głosujących dysponował 3 głosami: 1 na projekty ogólnomiejskie, 1 na projekty dzielnicowe duże i 1 na projekty dzielnicowe małe.

Do zagospodarowania było 9 milionów złotych.

W sumie w tym roku po weryfikacji wszystkich kart do głosowania, zarówno papierowych jak i elektronicznych w głosowaniu ważny głos oddało 21 591 mieszkańców, oddając 61 727 głosów.

Raport z głosowania - tylko ważne głosy:


Ogólna liczba głosujących – 21 591
Liczba głosujących papierowo – 248
Liczba głosujących elektronicznie – 21 343

Ogólna liczba głosów – 61 727
Liczba głosów papierowych – 709
Liczba głosów elektronicznych – 61 018

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zwycięskie projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego:


WYNIKI SBO 2019

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE


1. CIĄG PIESZO-ROLKOWO-ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA (2845 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PÓŁNOC

1. PARK WARSZEWO-PODBÓRZ (2230 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PRAWOBRZEŻE


1. SKATEPARK CHEŁMINEK (1 734 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ŚRÓDMIEŚCIE

1. BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ (1 629 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE ZACHÓD


1. ŚCIEŻKA OKÓLNA ASFALTOWA DO JAZDY NA ROLKACH, WROTKACH NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W "BŁĘKITNEJ" POMORZANY (866 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PÓŁNOC

1. EDUKACYJNY PLAC ZABAW (1 619 głosów)
2. ALEJKA REKREACYJNO-PIKNIKOWA "HOŻANKA". (1 036 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE PRAWOBRZEŻE

1. LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM (1 885 głosów)
2. RÓŻANA FONTANNA (1 027 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ŚRÓDMIEŚCIE


1. INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY (1 020 głosów)
2. ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA (930 głosów)

ZADANIA DZIELNICOWE MAŁE ZACHÓD

1. OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPACEROWEJ PRZY JEZIORZE SŁONECZNYM (639 głosów)
2. ŁAWKI "LEŻAKI" NA TERENIE KĄPIELISKA ARKONKA I PARKU KASPROWICZA * (481 głosów)
 


* zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu SBO, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., w przypadku wyboru do realizacji zadań małych o charakterze dzielnicowym możliwa jest realizacja wyłącznie jednego zadania z tego samego osiedla. W przypadku gdy w ramach jednej dzielnicy zwycięży zadanie z danego osiedla, kolejne zwycięskie zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu musi dotyczyć innego osiedla.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie:   www.sbo.szczecin.eu
 

SBO 2019: Zapraszamy na losowanie!

W czwartek, 20 września odbędzie się publiczne losowanie numerów porządkowych dla projektów na które w tym roku będzie można oddać swój głos w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na otwarte spotkanie oraz do udziału w losowaniu, które odbędzie się na Jasnych Błoniach, w alei platanów od strony ulicy S. Moniuszki o godz. 16.30.

Do zobaczenia!

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO SBO 2019?

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO SBO 2019

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 w związku z Uchwałą Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zarządza się przeprowadzenie na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

W ramach konsultacji społecznych w sprawie SBO 2019 na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin została przeznaczona kwota 9.000.000 złotych.

Już po raz szósty Mieszkańcy Szczecina zdecydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Mieście w ramach kolejnej edycji Budżetu.

Zadania do SBO 2019 można zgłaszać w terminie od dnia 7 maja do dnia 3 czerwca 2018 r.

Zapraszamy na stronę internetową Urzędu poświęconą konsultacjom społecznym w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019: sbo.szczecin.eu, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć wniosek, zapoznać się z zasadami tegorocznej edycji Budżetu, jak również zadać pytanie i uzyskać niezbędną pomoc.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl