Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (II część konsultacji)

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE "BUDOWY TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER)" WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - II CZĘŚĆ KONSULTACJI

Raport z konsultacji społecznych: POBIERZ
Załącznik do raportu: POBIERZ

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W SPRAWIE "BUDOWY TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER)" WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - II CZĘŚĆ KONSULTACJINa podstawie Zarządzenia Nr 83/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i wniosków dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1.

Koncepcja projektowa budowy ww. inwestycji:

- rysunek nr 1
- rysunek nr 2
- rysunek nr 3

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl