Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "MIEJSKIEGO PROGRAMU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-20121"

Raport z konsultacji społecznych: POBIERZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r., w sali konferencyjnej Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie, odbyły się konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania z mieszkańcami dotyczące projektu "Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021".

Protokół z konsultacji społecznych: POBIERZ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "MIEJSKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016 - 2021"

Na podstawie Zarządzenia Nr 406/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu "Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021".

Projekt Programu: POBIERZ 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 listopada (poniedziałek) w godzinach od 16.30 do 18.30 w sali konferencyjnej Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl