Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje w sprawie rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Raport z konsultacji społecznych dostępny jest: TUTAJ
Prezentacja koncepcji przebudowy Alei Wojska Polskiego dostępna jest: TUTAJ
  


SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE REWITALIZACJI OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ZABUDOWY SRÓDMIEJSKIEGO ODCINKA ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Zapisy audio ze spotkania konsultacyjnego z dnia 22 lipca 2015 r.:

mr80005-22070201.mp3
mr80010-22070201.mp3
mr80015-22070201.mp3

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE REWITALIZACJI OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ZABUDOWY SRÓDMIEJSKIEGO ODCINKA ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE


Na podstawie Zarządzenia nr 262/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2015 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania: „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” w zakresie analiz komunikacyjnych dotyczących odcinka Alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa.
 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r. (środa) w godzinach od 16:30 do 19:00 w Urzędzie Miasta Szczecin – sala sesyjna Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl