Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie "Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" (tytuł projektu: "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ulicy Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie"

Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy VI etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina dostępny jest: TUTAJ

Prezentacja zawierająca m.in. propozycję rozwiązania projektowego dostępna jest: TUTAJ

Ulotka informacyjna dla Mieszkańców do pobrania: TUTAJ


SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE BUDOWY VI ETAPU OBWODNICY ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA

Zapis audio ze spotkania konsultacyjnego z dnia 17 czerwca 2015 r.

mr80005-17062015.mp3
mr80010-17062015.mp3
mr80015-17062015.mp3

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE BUDOWY OBWODNICY ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA - ETAP VI


Na podstawie Zarządzenia Nr 210/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2015 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" (tytuł projektu: "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ulicy Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie").

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Miasta Szczecin - sala sesyjna Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl