Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Projekty statutów Osiedli Miasta Szczecin

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW STATUTÓW OSIEDLI MIASTA SZCZECIN

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW STATUTÓW OSIEDLI MIASTA SZCZECIN : TUTAJ

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: TUTAJ

Zgodnie z wejściem w życie Zarządzenia NR 464/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w sali sesyjnej  Rady Miasta Szczecin w dniu 18 stycznia  2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 i 4 lutego 2017 r. (sobota) w godzinach od 11:00 – 13:00;

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, opublikowanego na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl Urzędu Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: statutyro@um.szczecin.pl

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Formularz zgłaszania uwagi: TUTAJ

Projekt w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego dla Małej Rady Osiedla : TUTAJ

Projekt w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego dla Dużej Rady Osiedla TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zapis audio:Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl