Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZADANIA BUDŻETOWEGO: WĘZĘŁ PRZESIADKOWY GŁĘBOKIE

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zadania budżetowego: „Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina” TUTAJ
 

Sugestie Mieszkańców Miasta Szczecin dotyczące Węzła Przesiadkowego Głębokie TUTAJ

Rys 1 Węzeł Przesiadkowy Głębokie Plan Sytuacyjny 1-500  TUTAJ

Rys 2 1 Ulica Kupczyka Arkusz 1 1-500 TUTAJ

Rys 2 2 Ulica Kupczyka Arkusz 2 1-500 TUTAJ

Wizualizacja Pętla TUTAJ

Wizualizacja Rondo TUTAJ

Plany sytuacyjne wariantu alternatywnego:

Rys 1 1 Plan sytuacyjny TUTAJ

Rys 1 2 Plan sytuacyjny TUTAJ

Rys 1 3 Plan sytuacyjny TUTAJ

 Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących zadania budżetowego: „Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 440/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od 12.12.2016 r. do 11.01.2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego „Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie 3 koncepcji rozwiązań projektowych dla przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie, modernizacji skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: wim@um.szczecin.pl .

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl