Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE BUDOWY TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER) 

 Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn: POBIERZ


SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE BUDOWY TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER) - 30 LISTOPADA 2015 R.

Spotkanie konsultacyjne z dnia 30 listopada 2015 r., w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin:

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO: "BUDOWA TOROWISKA DO PĘTLI TRAMWAJOWEJ MIERZYN (PRZY CENTRUM HANDLOWYM STER)" WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2015 r. (zm. Zarządzenie Nr 424/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2015 r.) zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1.

2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie koncepcji projektowej budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER) na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wim@um.szczecin.pl.

PREZENTACJA
koncepcji budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy Centrum Handlowym STER): POBIERZ

KONCEPCJA PROJEKTOWA BUDOWY WW. INWESTYCJI:

1) Wariant 1:

- rysunek nr 1: POBIERZ
- rysunek nr 2: POBIERZ
- rysunek nr 3: POBIERZ

2) Wariant 2:

- rysunek nr 1: POBIERZ
- rysunek nr 2: POBIERZ
- rysunek nr 3: POBIERZ

3) Wariant 3:

- rysunek nr 1: POBIERZ
- rysunek nr 2: POBIERZ
- rysunek nr 3: POBIERZ
- rysunek nr 4: POBIERZ

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl