Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN POBIERZ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN


Na podstawie Zarządzenia Nr 481/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 4 stycznia 2017 r. do dnia 3 lutego 2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców wniosków, propozycji i uwag dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późn. zm.).
 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie:

1) wniosków za pomocą formularza pn. Wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin: POBIERZ 

2) propozycji i uwag za pomocą formularza pn. Propozycje i uwagi dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin: POBIERZ

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin: POBIERZ

Formularze o których mowa w przesyłane są pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl , wysyłane na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, bądź składane w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 481/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl