Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ       TUTAJ

DRUGA CZĘŚĆ RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ - ODPOWIEDŹ WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH TUTAJ

Na podstawie Zarządzenia Nr  242/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  2 czerwca 2017 roku zarządza się w okresie od dnia 3 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r. przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2017 (niedziela) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektu Uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl     i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Uwagi mieszkańców  będą przyjmowane na adres: bop@um.szczecin.pl


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl