Konsultacje w sprawie budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI (część II konsultacji)

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie "Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" (tytuł projektu: "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ulicy Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie" - II część konsultacji

Raport z II części konsultacji społecznych dotyczących budowy VI etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina dostępny jest: TUTAJ

Prezentacja zawierająca m.in. propozycję rozwiązania projektowego dostępna jest: TUTAJ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE BUDOWY OBWODNICY ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA- ETAP VI
II CZĘŚĆ KONSULTACJI

Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin, określoną w Zarządzeniu Nr 338/15  z dnia 2 czerwca 2015 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie" (tytuł projektu: "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ulicy Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie").

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Urzędzie Miasta Szczecin - sala sesyjna Rady Miasta Szczecin.

Zapisy audio spotkania:

mr80013-29092015.mp3
mr80018-29092015.mp3
mr80023-29092015.mp3

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap VI:

- "Plan sytuacyjny - Etap realizacyjny 1" do pobrania: TUTAJ
- "Plan sytuacyjny - Etap realizacyjny 2" do pobrania: TUTAJ
Zakres realizacji budowy Obwodnicy Sródmieścia - opis - do pobrania: TUTAJ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl