Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje zmian statutów Rad Osiedli

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI ZMIAN W STATUTACH OSIEDLI MIASTA SZCZECIN

Raport z konsultacji społecznych do pobrania TUTAJ.

Na podstawie Zarządzenia Nr 471/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2018 r.  (zmiana: Zarządzenie Nr 487/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2018 r.), zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i opinii dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin - jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie propozycji zmian do 37 statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: statutyro@um.szczecin.pl z podaniem w tytule wiadomości nazwy Osiedla, którego uwaga dotyczy;

2) otwartego spotkania z mieszkańcami, zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Propozycje zmian w statutach 37 Osiedli dostępne są w załącznikach.

Uzasadnienie
wprowdzenia zmian w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin. 

W następstwie uruchomienia procesu konsultacji projektów zmian zapisów statutów Rad Osiedli w dyskusji publicznej zostały przedstawione opinie wskazujące, iż przewidziana pierwotnie forma konsultacji oparta na umieszczeniu propozycji na stronie internetowej i przyjmowaniu uwag pomocą poczty elektronicznej może wykluczyć z udziału w konsultacjach część mieszkańców Szczecina, która na co dzień nie korzysta z nowoczesnych narzędzi komunikowania się. Dlatego chcąc rozszerzyć możliwość uczestnictwa jak najszerszemu gronu mieszkańców zostanie otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 4 grudnia.Jednocześnie rozszerzono zakres merytoryczny propozycja zmian zapisów statutów. W wyniku analizy obowiązujących zapisów stwierdzone zostało, że najbliższe wybory do Rad Osiedla w 2019 r. musiałby zostać zorganizowane w Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia. Dlatego w projektach proponuje się przyjęcie nowego zapisu paragrafu § 44. 1., który umożliwi przeprowadzenie wyborów w co najmniej 3 różnych terminach nie będących dniami świątecznymi
Kolejnym rozszerzeniem jest uwzględniony wniosek płynący ze strony przedstawicieli Rad Osiedli. Jest to propozycja zapisów § 46. 1. Która przewiduje, iż powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej będzie oparte na decyzji Prezydenta Miasta i wybór osób wchodzących w skład Miejskiej Komisji Wyborczej nie będzie organiczony do grona Radnych Rady Miasta tak jak ma to miejsce aktualnie. Taka zmiana jest próbą rozstrzygnięcia trwającego sporu pomiędzy Radą Miasta a przedstawicielami Rad Osiedla.
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin, z dnia 4. grudnia 2018 r.:


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl