Zmiana granic pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO SZCZECIN Z GMINĄ GOLENIÓW


Zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin z Gminą i Powiatem Goleniów. Zmiana granicy ma polegać na włączeniu w obszar Gminy Miasto Szczecin następujących działek: nr 387/5 w obrębie Załom o powierzchni 0,0261 ha stanowiącą przystanek autobusowy przy ulicy Lubczyńskiej; działek drogowych nr 213 o powierzchni 1,07 ha oraz nr 391 o powierzchni 0,0287 ha w obrębie Załom; działki drogowej nr 5/3 o powierzchni 3,2335 ha w obrębie Rzęśnica stanowiącej fragment ulicy Goleniowskiej. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które odbyły się w siedzibie Rady Osiedla Załom – Kasztanowe w dniu 15 grudnia 2015 r. w godz. 17.00 – 18.30 wzięło udział 17 mieszkańców. Wszystkie głosy były ważne i wszyscy głosujący opowiedzieli się za włączeniem wymienionych działek Gminy i Powiatu Goleniów do Gminy Miasto Szczecin.

Po uzyskaniu opinii Rady Gminy i Rady Powiatu Goleniów dalszym procedowaniem regulacji granic zajmie się Rada Miasta Szczecin.
 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO SZCZECIN Z GMINĄ GOLENIÓW

Na podstawie Zarządzenia Nr 420/15 Prezydenta Maista Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin następujących części obszaru Gminy Goleniów i Powiatu Goleniowskiego:

1) działek drogowych przy ul. Lubczyńskiej nr 213
, obręb Załom o powierzchni 1,07 ha oraz nr 391, obręb Załom o powierzchni 0,0287 ha - obszar proponowanej zmiany granic określa załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia,
2) działki nr 387/5, obręb Załom o powierzchni 0,0261 ha stanowiącą przystanek autobusowy przy ul. Lubczyńskiej - obszar proponowanej zmiany granic określa załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia,
3) działki drogowej nr 5/3 w obrębie Rzęśnica o powierzchni 3,2335 ha stanowiącej fragment ul Goleniowskiej - obszar proponowanej zmiany granic określa załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia.

Wykaz ulic i numerów budynków wchodzących w skład osiedla Załom - Kasztanowe stanowi załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w siedzibie Rady Osiedla Załom-Kasztanowe, Os. Kasztanowe nr 54, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku od godziny 17:00.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl