Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 R.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 R.

Na podstawie Zarządzenia Nr 195/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2017 r., zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2018. 

Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych miasta na rok 2018 i lata następne: LINK

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą się w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) w dniach:

 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 19:00

Raport cząstkowy z I spotkania konsultacyjnego w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. w dniu 12 czerwca 2017 r.
 

- 16 września 2017 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00.

Raport cząstkowy z II spotkania konsultacyjnego w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. w dniu 16 września 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zapis audio ze spotkania w dniu 12 czerwca 2017 r.:

Zapis audio ze spotkania w dniu 16 czerwca 2017 r.:

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2017 - 2021 z prespektywą do 2023 roku


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl