Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Zmiany na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN NA TERENIE PLACU ORŁA BIAŁEGO I W JEGO OTOCZENIU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIAN NA TERENIE PLACU ORŁA BIAŁEGO I W JEGO OTOCZENIU : TUTAJ

Zgodnie z wejściem w życie Zarządzenia NR 54/17 z dnia 9 lutego 2017 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 16 marca 2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zmian na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu.

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin za pomocą:

1)  ankiety elektronicznej, której wzór stanowi załącznik do Zarządzenia

2) oraz ankiet w wersji papierowej  dostępnych w budynku Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie oraz w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ulicy Mariackiej 4 w Szczecinie.

Ankiety w wersji papierowej składane są w urnach zamieszczonych w wyżej wymienionych lokalizacjach.
 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Ankieta elektroniczna dostępna jest PONIŻEJ:


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Termin na wypełnienie Ankiety dotyczącej zmian na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu minął.


© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl