Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK: TUTAJ

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

W dniach 17  i 19 listopada 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.

Podstawą prawną ogłoszenia konsultacji jest Zarządzenie Nr 372/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami  na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1) w dniach:

- 17 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00


- 19 listopada 2016 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00.


Celem konsultacji będzie zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu Miasta Szczecin.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok : TUTAJ

Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2017 i lata następne: TUTAJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - projekt: TUTAJ


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl